Tankar, sent på kvällen igen

Känner det som en viktig sak att blogga, gillar att göra det på något vis. Varför vet jag egentligen inte. För mig har det nog blivit ett sätt att våga uttrycka mig, på något vis att tycka att det jag tänker och uttrycker är ok. Att jag vågar stå upp för de saker jag tycker är viktiga i livet. 

Sen finns det nog egentligen ingen anledning att vara offentlig i det, de saker som är viktiga för mig är ju bara viktiga för just mig. Det spelar inte så stor roll vad andra tycker längre.

Försöker ge till de barn jag har i skolan att det är det viktigaste just för dem, att våga vara det de vill vara. Att de duger som de är och att de ska våga ge allt för att lyckas med det de vill i livet. Skolan och allt nytt ställer så höga krav på dem i vad de förväntas prestera, man glömmer bort att det viktiga i livet är just att ha ett bra liv. Det kanske inte innefattar att kunna allt i världen. Kunskaper har vi nog under vår skoltid memorerat in, alla av oss. I o för sig är det nu att kunna tillämpa de kunskaperna som gäller o det är bra. Inte det fotografiska minnet som premieras.

Men jag är övertygad om att ett bra liv inte är avhängigt av vilka betyg man lyckas skaffa sig i skolan, det är mycket mer än så. Livskunskap, att vara trygg i sig själv, att ha strategier till att förhålla sig till det som händer, duga i sitt människovärde….

De sakerna är mycket viktigare. Tycker jag. Kanske jag ska söka nytt jobb? Vet inte om jag tycker samma som skolverk o bestämmare längre.