Skola och betyg

Studiedag = utbildningsdag för lärare. Nya bestämmelser som ska gälla för skolan i vårt land. Nya inriktningar som ska göra våra barn konkurrenskraftiga här och utomlands.
Svenska språket ska stärkas upp. Entreprenörskap in i alla ämnen. Skapa barn som kan argumentera, diskutera och ifrågasätta. Det är bra.
Det jag inte tycker om är att det ska in betyg redan i årskurs sex. Betyg är bra för de barn som behöver jobba lite hårdare om de gått och blivit bekväma.
Men barn som sliter oerhört hårt för att de verkligen vill, barn som går framåt i sin utveckling hela tiden men trots det inte kommer att få högsta betyg, dem vill jag inte sätta någon bokstav på. Inte!
Vill inte delta i att de stänger ännu flera dörrar för att skydda självkänslan, bidra till att de stämplar sig som icke-inlärare.

Har mött flera underbara unga människor som klarar livet på ett fantastiskt sätt. Såna barn som jag tidigare tänkt att ”Bara de klarar sig genom skolan så kommer deras liv att bli kanon!”

Och det, det är en tanke som man inte skulle behöva ha om någon.