Läs in…

…alla nya kursplaner som finns i den nya Läroplanen. Ämne för ämne, titta vad alla barn på mellanstadiet ska kunna för att klara de krav som ställs i vårt avlånga land.

Lite ändringar mot tidigare finns det allt. Större krav på stavning. Stor vikt vid att elever ska kunna argumentera, analysera och se samband och konsekvenser. Stor vikt vid att kunna diskutera texter av olika slag och krav på att kunna ord och begrepp som hör till de olika ämnena. Ord inom kemi, geografi, religion osv. Förenkla inte, lär in fler ord och begrepp.

Tycker ändå testerna är bra. De är relativt tydliga och lätta att förstå. Nästa jobb blir att presentera dem för elever och föräldrar. Alla måste hjälpas åt och dra åt samma håll, då kommer vi att fixa.

Nu religion, samhällskunskap och svenska kvar innan det är godnatt. Men, men…klockan är ju bara barnet ännu!
;-)