Från min fb

”Stulet” från fb-vän. Originalet från ”Purpose Fairy”, översatt av Meditationsguiden.

Vad är det som gör att vissa människor är lyckliga och andra olyckliga? Här är 15 saker som skiljer lyckliga människor från olyckliga människor.

1. Kärlek eller rädsla som drivkraft

Lyckliga människor styrs inte av rädslor och negativa tankar. De styrs av kärlek, passion, engagemang och medkänsla. De ser varje ögonblick, varje utmaning och varje person som en möjlighet att lära mer om sig själva och världen omkring dem.

2. Acceptera eller göra motstånd

Lyckliga människor vet att de inte kan förändra en situation genom att göra motstånd. De vet att bara acceptans kan leda till förändring och att de kan lära sig något av varje situation. När något otrevligt händer vet de att motstånd kommer att förvärra situationen. De frågar istället sig själva: ”- Vad kan jag lära mig av detta?” och ”- Hur kan jag göra det här bättre?” De går går ur en situation med fokus på det positiva i stället för det negativa.

3. Förlåta eller inte förlåta

Lyckliga människor vet att de inte mår bra av att hålla fast vid ilska. De väljer att förlåta och släppa taget, och förstår att förlåtelse är en gåva de först och främst ger till sig själva. Att ilska drabbar oss själva talade även Buddha om: “Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.”

4. Tillit eller tvivel

De känner tillit till sig själva och människorna i sin omgivning. Lyckliga människor vet att negativa tankar om andra blir självuppfyllande profetior, och behandlar därför alla med kärlek, värdighet och respekt. Dessa människor talade även Mark Twain om: ”Håll er borta från människor som försöker förringa dina ambitioner. Små människor gör alltid det, men de riktigt stora människorna får dig att känna att du också kan bli stor.”

5. Mening eller framgång

De gör saker i livet som ger mening. Lyckliga människor har anammat Wayne Dyers filosofi: ”Gör det du älskar för att få lycka och överflöd i ditt liv”. De lever ett liv som styrs av sitt hjärta, snarare än ett liv som vårt moderna samhälle definierat som framgångsrikt. Egentligen finns ingen skillnad mellan mening och framgång, för lyckliga människor vet att när de motiveras av sitt hjärta och inte av pengar, kommer framgången automatiskt.

6. Belöna eller kritisera

Lyckliga människor vet att om de gör motstånd, kommer det de kämpar mot inte bara stanna kvar, det kommer även att växa och bli större. Det var därför Moder Teresa aldrig gick demonstrationståg mot krig. Hon gick i fredståg.

7. Utmaning eller problem

Lyckliga människor ser problem som utmaningar och uttrycker sin tacksamhet över dem. De förstår att bakom varje problem finns nya möjligheter, som får dem att växa och utvecklas.

8. Givmild eller självisk

Lyckliga människor drivs inte av makt eller egoism, utan av att ge kärlek till sin omgivning. De försöker att ge det bästa av dem själva och att göra andra människor lyckliga.

9. Balans eller obalans

De försöker att uppnå balans och lycka inom alla områden i sitt liv.

10. Drömma stort eller litet

Lyckliga människor har stora drömmar och visioner, och lyssnar alltid på sitt hjärta och sin intuition.

11. Kärleksfull eller inte kärleksfull

De är kärleksfulla mot både sig själva och andra. Lyckliga människor förstår kraften i att acceptera sig själva, förlåta sig själva och uppskatta sig själva.

12. Tacksamhet eller otacksamhet

De har en förmåga att se det vackra i allt, och att känna tacksamhet över allt de möter.

13. Närvaro eller frånvaro

Lyckliga människor uppskattar vad de har och vet hur man lever i nuet, men har fortfarande stora drömmar om framtiden.

14. Positiv eller negativ

De har en positiv syn på livet och allt som händer dem.

15. Ansvar eller ursäkter

Lyckliga människor tar ansvar för sina liv och skyller sällan på någon annan. De vet att de ger bort sin kraft när de gör någon annan ansvarig för något som händer i deras liv. De väljer istället att behålla kontrollen över sitt liv och ta ansvar för allt som händer dem.