Denna teknik, och betygskonferens

Jag försökte, i det förra inlägget, att bädda in en spelare från radiosporten. Det gick inte, den kom inte in bara. Men för alla som vill lyssna på sistan i Sveriges match från igår finns den på Sveriges Radios hemsida.

Himmel vilken uppståndelse! En klassiker blir det förmodligen :-)

Har idag varit på Skolverkets betygskonferens i Växjö, det med anledning av att sexorna ska ha betyg för första gången nu till jul.

Det tror jag att de flesta lärare är eniga om att det är en sak man helst velat slippa att göra. Att sätta betygen alltså.

Det krävs så himla mycket dokumentation och samlande av information för att kunna göra ett någorlunda bra jobb. Och rättvist vet jag inte om det nånsin kommer att bli. Allt är ju fortfarande subjektivt, hur mycket material man än samlar till sin bedömning.

Skolverket föreslog att varje lärare skulle upprätta sk matriser, en slags spalter där kriterier med de kunskaper som ska vara uppfyllda i varje ämne finns. Kriterierna ska vara i olika nivåer, en för varje steg i betygsskalan. I alla fall för betyget E, C och A.

Någon föreslog att det vore bra om Skolverket gjorde dessa matriser, eller betygsmallar kanske man kan kalla dem. Onödigt att varje lärare sitter och gör det var för sig. Rimligt kan man tycka, det skulle också ge likvärdighet i hela landet.

Vad de svarade?

Nej, det tar så mycket tid att göra dem….

Applåder blev det i salen.

Just det. Den tiden har ju vi.

Snart hinner vi inte med lektionerna. Suck.